Affärsidé och Verksamhetspolicy

”Karnag affärsidé är att tillverka kundanpassade högtemperaturisoleringar av material som tål höga temperaturer.
Vi säljer också luftfjädring, fordonskomponenter, teknisk isolering, tätningsprodukter samt korrosionsskydd.
Vi levererar tekniska och kundanpassade lösningar med en hög servicenivå
och eftersträvar långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.”

Vår verksamhetspolicy syftar till att visa att vi som arbetar på Karnag AB verkar för att kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten inom alla områden som produktion, distribution av varor, service internt och externt samt förvaltning av företaget. Vi tar ett övergripande miljöansvar för den verksamhet som vi bedriver. Samtidigt som vi ska minimera miljöpåverkan och verka för att miljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att aktivt förebygga risker och ohälsa.

Vi skall uppfylla våra intressenters och omvärldens krav och förväntningar genom att:

 • Ständigt förbättra vår verksamhet och vårt miljöarbete samt arbeta förebyggande avseende förorening. Vi ska också verka för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö
 • Hålla oss kontinuerligt informerade om branschutvecklingen och om utvecklingen inom miljöområdet och verka för att miljöarbetet och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten
 • Tillgodose våra kunders krav på anpassningar avseende produktionen
 • Skapa ett personligt engagemang hos alla medarbetare.
 • Informera om vår verksamhetspolicy internt och externt
 • Ta tillvara förslag och idéer från våra kunder och personal
 • Uppfylla lagar och krav såsom t ex gällande miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning
 • Utveckla allas kompetens avseende miljö och arbetsmiljö kontinuerligt och på ett begripligt sätt.
 • Vid inköp företrädesvis välja energisnåla och miljövänliga produkter samt hushålla med energi och vatten
 • Prioritera varor som går att återanvända och återvinna samt verka för ett miljötänkande när det gäller val av transporter.
 • Begränsa antalet produkter med kemikalier/farliga ämnen
 • Erbjuda alla våra medarbetare friskvård och företagshälsovård
 • Varje anställd på Karnag AB ska ha en möjlighet till personlig och yrkesmässig utbildning

Produktmeny

Karnag AB har en unik specialkompetens inom högtemperaturisolering av t ex varma motordetaljer. Karnag AB är också ledande inom luftfjädringssystem som kan kompletteras med stötdämpare av världsklass för bilindustrin och andra industriella lösningar. Vår stora specialkompetens och långa erfarenhet inom områden som ljudisolering av motorrum i båtar och bilar, korrosionsskydd, tätning, samt fogning inom markentrepenad, ger oss en unik position på områden såsom bil- och båtindustri likväl som inom markentrepenad.