DENSOLEN E 10-, E15-, ET100-Taper

Produktinformation

DENSOLEN E Taper är en svart butyltape som vulkar eller
smälter samman till ett helt homogent skikt och som därvid ger
mycket god isolering mot fukt, vatten och elektrisk ström.
Fördelar
● En tape som fullständigt smälter samman
● Mycket god isolerförmåga –
eliminerar galvanisk korrosion
● Långvarigt plastisk
● Mycket formbar